Lịch chiếu Tích Hoa Chỉ (Hồ Nhất Thiên - Trương Tịnh Nghi)
Tài khoản VIP: Ngày đầu tiên lên sóng 6 tập (1 tập cập nhật lúc 11h VN, 5 tập cập nhật lúc 17h VN)
• Ngày 3-4-5/4 (thứ 4,5,6) mỗi ngày 2 tập, ngày 6-7/4 (thứ 7, cn) mỗi ngày 1 tập
• Ngày 8-9-10/4 (thứ 2,3,4) mỗi ngày 2 tập, ngày 11-12/4 (thứ 5,6) mỗi ngày 1 tập
Tài khoảng thường: Chiếu liên lục mỗi ngày 1 tập

Lịch chiếu Tích Hoa Chỉ (Hồ Nhất Thiên - Trương Tịnh Nghi) Tài khoản VIP: Ngày đầu tiên lên sóng 6 tập (1 tập cập nhật lúc 11h VN, 5 tập cập nhật lúc 17h VN) • Ngày 3-4-5/4 (thứ 4,5,6) mỗi ngày 2 tập, ngày 6-7/4 (thứ 7, cn) mỗi ngày 1 tập • Ngày 8-9-10/4 (thứ 2,3,4) mỗi ngày 2 tập, ngày 11-12/4 (thứ 5,6) mỗi ngày 1 tập Tài khoảng thường: Chiếu liên lục mỗi ngày 1 tập
0 Comments 0 Shares 8927 Views