Lưu Sở Điềm là sao nhí sinh năm 2009 sẽ đảm nhận vai Tang Trĩ (Khó Dỗ Dành)
Lưu Sở Điềm được biết đến với vai diễn Mị Nguyệt hồi nhỏ (Mị Nguyệt truyện), Minh Lan hồi nhỏ (Minh Lan truyện)...
Lưu Sở Điềm là sao nhí sinh năm 2009 sẽ đảm nhận vai Tang Trĩ (Khó Dỗ Dành) Lưu Sở Điềm được biết đến với vai diễn Mị Nguyệt hồi nhỏ (Mị Nguyệt truyện), Minh Lan hồi nhỏ (Minh Lan truyện)...
0 Comments 0 Shares 8467 Views