Sắp tới Lý Hiện có liên tiếp hai phim lên sóng trong tháng 4

- Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng ( cùng Nhậm Mẫn): lên sóng ngày 15/4 trên đài Hồ Nam + MangoTV.

-Sắc Xuân Gửi Người Tình ( cùng Châu Vũ Đồng): lên sóng ngày 22/4 trên đài CCTV8 + nền tảng Tencent.
Sắp tới Lý Hiện có liên tiếp hai phim lên sóng trong tháng 4 - Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng ( cùng Nhậm Mẫn): lên sóng ngày 15/4 trên đài Hồ Nam + MangoTV. -Sắc Xuân Gửi Người Tình ( cùng Châu Vũ Đồng): lên sóng ngày 22/4 trên đài CCTV8 + nền tảng Tencent.
0 Comments 0 Shares 7438 Views