Đoàn phim "Trường Lạc Khúc" tung ảnh đóng máy.
Cải biên từ tiểu thuyết "Trường An Đồng Tước Minh" của tác giả Phượng Hoàng Tê
Diễn viên chính: Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hi
Đoàn phim "Trường Lạc Khúc" tung ảnh đóng máy. Cải biên từ tiểu thuyết "Trường An Đồng Tước Minh" của tác giả Phượng Hoàng Tê Diễn viên chính: Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hi
0 Comments 0 Shares 6780 Views