Đoàn phim “Chờ Khi Tôi Tỉnh Lại” chính thức đóng máy
Cải biên từ tiểu thuyết "Chờ Khi Tôi Có Tội " của Đinh Mặc
Diễn viên chính: Cảnh Điềm, Trương Tân Thành
Đoàn phim “Chờ Khi Tôi Tỉnh Lại” chính thức đóng máy Cải biên từ tiểu thuyết "Chờ Khi Tôi Có Tội " của Đinh Mặc Diễn viên chính: Cảnh Điềm, Trương Tân Thành
0 Comments 0 Shares 6910 Views