Bộ phim “Cáp Nhĩ Tân 1944” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng đồng thời trên cả 3 đài Đông Phương, Bắc Kinh, Giang Tô kể từ ngày 21/4, iQiyi chiếu mạng độc quyền.
Bộ phim “Cáp Nhĩ Tân 1944” sẽ chính thức lên sóng giờ vàng đồng thời trên cả 3 đài Đông Phương, Bắc Kinh, Giang Tô kể từ ngày 21/4, iQiyi chiếu mạng độc quyền.
0 Comments 0 Shares 5855 Views