Đoàn phim "Thư Quyển Nhất Mộng" tung poster công **** đội hình chính thức
- Lý Nhất Đồng vai Tống Nhất Mộng / Tống Tiểu Ngư
- Lưu Vũ Ninh vai Nam Hành / Ly Thập Lục
- Chúc Tự Đan vai Tống Nhất Đinh
- Vương Dĩ Luân vai Thượng Quan Hạc
- Vương Hựu Thạc vai Sở Quy Hồng
...
Đoàn phim "Thư Quyển Nhất Mộng" tung poster công bố đội hình chính thức - Lý Nhất Đồng vai Tống Nhất Mộng / Tống Tiểu Ngư - Lưu Vũ Ninh vai Nam Hành / Ly Thập Lục - Chúc Tự Đan vai Tống Nhất Đinh - Vương Dĩ Luân vai Thượng Quan Hạc - Vương Hựu Thạc vai Sở Quy Hồng ...
0 Comments 0 Shares 4936 Views