“Tứ Hải Trọng Minh”- ảnh tĩnh của dàn diễn viên. Phim sẽ chiếu online trên cả 2 nền tảng iQiyi và Mangotv
- Cảnh Điềm vai Nam Nhan
- Trương Lăng Hách vai Kê Dương
Phim cải biên từ tiểu thuyết tiên hiệp “Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã” của tác giả Y Đái Tuyết
“Tứ Hải Trọng Minh”- ảnh tĩnh của dàn diễn viên. Phim sẽ chiếu online trên cả 2 nền tảng iQiyi và Mangotv - Cảnh Điềm vai Nam Nhan - Trương Lăng Hách vai Kê Dương Phim cải biên từ tiểu thuyết tiên hiệp “Ta Có Ba Cái Long Ngạo Thiên Trúc Mã” của tác giả Y Đái Tuyết
0 Comments 0 Shares 3202 Views