“Mặc Vũ Vân Gian” tung ảnh tĩnh phim mới của dàn diễn viên.
Cải biên từ tiểu thuyết “Đích Gả Thiên Kim” của tác giả Thiên Sơn Trà Khách
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt, Trần Hâm Hải
Cùng một số diễn viên Lương Vĩnh Kỳ, Trần Kiều Ân, Tô Khả, Lưu Tá Ninh
“Mặc Vũ Vân Gian” tung ảnh tĩnh phim mới của dàn diễn viên. Cải biên từ tiểu thuyết “Đích Gả Thiên Kim” của tác giả Thiên Sơn Trà Khách Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt, Trần Hâm Hải Cùng một số diễn viên Lương Vĩnh Kỳ, Trần Kiều Ân, Tô Khả, Lưu Tá Ninh
0 Comments 0 Shares 3204 Views