Đoàn Phim “Thất Tiếu” tung poster mới của nam nữ chính
- Lâm Nhất vai Lương Đại Văn
- Thẩm Nguyệt vai Cố Dật.
Diễn chính: Diệp Tiểu Vĩ, Thiên Ái, Triệu Hải Yến, Dương Tử Yên, Hàn Diệp, Tả Hiểu Long, Trịnh Ngọc Giai
Đặc biệt mời diễn chính: Trâu Đình Uy
Đoàn Phim “Thất Tiếu” tung poster mới của nam nữ chính - Lâm Nhất vai Lương Đại Văn - Thẩm Nguyệt vai Cố Dật. Diễn chính: Diệp Tiểu Vĩ, Thiên Ái, Triệu Hải Yến, Dương Tử Yên, Hàn Diệp, Tả Hiểu Long, Trịnh Ngọc Giai Đặc biệt mời diễn chính: Trâu Đình Uy
0 Comments 0 Shares 3411 Views