Có thông tin Triệu Lệ Dĩnh đóng vai khách mời trong "Tiêu Dao". Nam nữ chính Đàm Tùng Vận và Hầu MInh Hạo
Tiêu Dao là bộ phim Tiên Hiệp có kịch bản gốc do Từ Kỷ Châu làm đạo diễn
Có thông tin Triệu Lệ Dĩnh đóng vai khách mời trong "Tiêu Dao". Nam nữ chính Đàm Tùng Vận và Hầu MInh Hạo Tiêu Dao là bộ phim Tiên Hiệp có kịch bản gốc do Từ Kỷ Châu làm đạo diễn
0 Comments 0 Shares 4816 Views