Đoàn phim cổ trang “Mặc Vũ Vân Gian” tung loạt poster mới, ảnh tĩnh phim mới của dàn diễn viên và BTS
- Phim dự kiến lên sóng trên Youku kể từ ngày 29/5
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt, Trần Hâm Hải
Đặc biệt giới thiệu người mới: Lương Vĩnh Kỳ
Đặc biệt mời diễn chính: Trần Kiều Ân, Lưu Tá Ninh
Đặc biệt diễn chính: Lý Mộng
Diễn xuất đặc biệt: Dương Siêu Việt
Diễn xuất hữu nghị: Trương Diệu
Diễn chính: Hà Phụng Thiên, Triệu Gia Mẫn, Trần Vũ Hiền
Đoàn phim cổ trang “Mặc Vũ Vân Gian” tung loạt poster mới, ảnh tĩnh phim mới của dàn diễn viên và BTS - Phim dự kiến lên sóng trên Youku kể từ ngày 29/5 Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt, Trần Hâm Hải Đặc biệt giới thiệu người mới: Lương Vĩnh Kỳ Đặc biệt mời diễn chính: Trần Kiều Ân, Lưu Tá Ninh Đặc biệt diễn chính: Lý Mộng Diễn xuất đặc biệt: Dương Siêu Việt Diễn xuất hữu nghị: Trương Diệu Diễn chính: Hà Phụng Thiên, Triệu Gia Mẫn, Trần Vũ Hiền
0 Comments 0 Shares 4445 Views