Truyện ngắn “Có lẽ nào em đã yêu anh”
Trích từ tập truyện ngắn “Vội vã yêu thương” của Yên Vũ Lệ Thiên (NXB VHTT- 2014) – Phát hành Vanhoavietbooks!

* Đọc thêm: “Nắng… ánh nắng tung ra nền trời những hào quang rồi chợt tắt!
Có những bước chân vô tình trên đại lộ, những chiếc áo dài trắng thướt tha giữa phố chiều… Hình bóng!

https://nhasachonline.vn/podcast/van-hoc/truyen-ngan-co-le-nao-em-da-yeu-anh/
Truyện ngắn “Có lẽ nào em đã yêu anh” Trích từ tập truyện ngắn “Vội vã yêu thương” của Yên Vũ Lệ Thiên (NXB VHTT- 2014) – Phát hành Vanhoavietbooks! * Đọc thêm: “Nắng… ánh nắng tung ra nền trời những hào quang rồi chợt tắt! Có những bước chân vô tình trên đại lộ, những chiếc áo dài trắng thướt tha giữa phố chiều… Hình bóng! https://nhasachonline.vn/podcast/van-hoc/truyen-ngan-co-le-nao-em-da-yeu-anh/
NHASACHONLINE.VN
Truyện ngắn "Có lẽ nào em đã yêu anh"
Truyện ngắn “Có lẽ nào em đã yêu anh” Trích từ tập truyện ngắn “Vội vã yêu thương” của Yên Vũ Lệ Thiên (NXB VHTT- 2014) – Phát hành Vanhoavietbooks “Nắng… ánh nắng tung ra nền trời những hào quang rồi chợt tắt! Có những bước chân vô tình trên đại lộ, những chiếc áo […]
0 Comments 0 Shares 3970 Views