Audio - “Lưu thủy bất tranh tiên, bình đạm là một cảnh giới, một khí chất”
Podcast Mạn đàm nhân sinh: “Lưu Thủy bất tranh tiên”
Audio, podcast văn nghệ
“… Tô Thức đời Tống là một đại thi hào vĩ đại nhưng cũng từng trải qua không ít khổ nạn, thăng trầm. Ông từng làm quan, cũng từng bị cách chức, đày ải. Sống trong căn nhà nhỏ ven sông tự mình cày ruộng, thế nhưng ông vẫn giữ được phong thái bình thản, thong dong tự tại, lấy khổ làm vui.

https://nhasachonline.vn/podcast/luu-thuy-bat-tranh-tien-binh-dam-la-mot-canh-gioi-mot-khi-chat/
Audio - “Lưu thủy bất tranh tiên, bình đạm là một cảnh giới, một khí chất” Podcast Mạn đàm nhân sinh: “Lưu Thủy bất tranh tiên” Audio, podcast văn nghệ “… Tô Thức đời Tống là một đại thi hào vĩ đại nhưng cũng từng trải qua không ít khổ nạn, thăng trầm. Ông từng làm quan, cũng từng bị cách chức, đày ải. Sống trong căn nhà nhỏ ven sông tự mình cày ruộng, thế nhưng ông vẫn giữ được phong thái bình thản, thong dong tự tại, lấy khổ làm vui. https://nhasachonline.vn/podcast/luu-thuy-bat-tranh-tien-binh-dam-la-mot-canh-gioi-mot-khi-chat/
NHASACHONLINE.VN
"Lưu thủy bất tranh tiên, bình đạm là một cảnh giới, một khí chất"
Podcast Mạn đàm nhân sinh: “Lưu Thủy bất tranh tiên” Audio, podcast văn nghệ Liên kết thực hiện: Lệ Thiên Thư Quán “… Tô Thức đời Tống là một đại thi hào vĩ đại nhưng cũng từng trải qua không ít khổ nạn, thăng trầm. Ông từng làm quan, cũng từng bị cách chức, đày […]
0 Comments 0 Shares 3535 Views