Đoàn phim cổ trang “Mặc Vũ Vân Gian” tung loạt poster và trailer mới
Cải biên từ tiểu thuyết “Đích Gả Thiên Kim” của tác giả Thiên Sơn Trà Khách
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt, Trần Hâm Hải
Đoàn phim cổ trang “Mặc Vũ Vân Gian” tung loạt poster và trailer mới Cải biên từ tiểu thuyết “Đích Gả Thiên Kim” của tác giả Thiên Sơn Trà Khách Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt, Trần Hâm Hải
0 Comments 0 Shares 3592 Views