Đoàn phim “Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai” tung ảnh mới của dàn diễn viên và teaser đầu tiên. Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Nguyệt Sinh
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Trần Tinh Húc, Trương Dư Hi
Diễn chính: Vương Sâm, Trần Hạo Lam, Lâm Hân Nghi, Dương Binh Trác
Diễn xuất đặc biệt: Triệu Hiểu Tô, Lý Mặc Chi, Chu Gia Kỳ, Triệu Nhượng, Vương Vi

Đoàn phim “Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai” tung ảnh mới của dàn diễn viên và teaser đầu tiên. Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Nguyệt Sinh Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Trần Tinh Húc, Trương Dư Hi Diễn chính: Vương Sâm, Trần Hạo Lam, Lâm Hân Nghi, Dương Binh Trác Diễn xuất đặc biệt: Triệu Hiểu Tô, Lý Mặc Chi, Chu Gia Kỳ, Triệu Nhượng, Vương Vi
0 Comments 0 Shares 1859 Views