Bộ phim cổ trang “Liễu Chu Ký” đã lấy được Giấy phép phát hành với tổng cộng 40 tập
Phim được cải biên từ tiểu thuyết “Kiều Tàng” của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng
Diễn viên chính ký tên đầu tiên:
Trương Vãn Ý vai Thôi Hành Chu
Vương Sở Nhiên vai Liễu Miên Đường
Cùng: Lưu Lệnh Tư, Thường Hoa Sâm, Trương Trì, Viên Vũ Huyên
Diễn chính: Hoàng Xán Xán, Đồng Lôi, Miêu Hạo Quân, Tào Hi Nguyệt, Từ Mỹ Linh, Hứa Dung Chân, Đặng Anh, Lý Tiến Vinh, Triệu Thành Thuận
Diễn xuất đặc biệt: Phòng Tử Bân, Đổng Tuyền, Bảo Đại Chí, Dương Thanh, Trương Song Lợi, Lại Nghệ
Bộ phim cổ trang “Liễu Chu Ký” đã lấy được Giấy phép phát hành với tổng cộng 40 tập Phim được cải biên từ tiểu thuyết “Kiều Tàng” của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Trương Vãn Ý vai Thôi Hành Chu Vương Sở Nhiên vai Liễu Miên Đường Cùng: Lưu Lệnh Tư, Thường Hoa Sâm, Trương Trì, Viên Vũ Huyên Diễn chính: Hoàng Xán Xán, Đồng Lôi, Miêu Hạo Quân, Tào Hi Nguyệt, Từ Mỹ Linh, Hứa Dung Chân, Đặng Anh, Lý Tiến Vinh, Triệu Thành Thuận Diễn xuất đặc biệt: Phòng Tử Bân, Đổng Tuyền, Bảo Đại Chí, Dương Thanh, Trương Song Lợi, Lại Nghệ
0 Comments 0 Shares 1877 Views