Bộ phim "Hiểu Triều Tịch" sẽ lên sóng trên Tencent vào 12h trưa (giờ TQ) mỗi ngày 1 tập bắt đầu từ 15/6, ngày đầu chiếu 5 tập vào 10h (giờ TQ)
Diễn viên chính ký tên đầu tiên:
- Cáp Ny Khắc Tư vai Nguyệt Lệnh
- Yên Hủ Gia vai Chu Thời Dư
Diễn chính:
- Trương Gia Nguyên vai Tinh Dập
- Hoàng Kiều vai Tô Niệm,
- Mã Tư Hàm vai Chu Trí Huyền
Diễn chính hữu nghị: Tra Kiệt vai Chu Thần *****
Bộ phim "Hiểu Triều Tịch" sẽ lên sóng trên Tencent vào 12h trưa (giờ TQ) mỗi ngày 1 tập bắt đầu từ 15/6, ngày đầu chiếu 5 tập vào 10h (giờ TQ) Diễn viên chính ký tên đầu tiên: - Cáp Ny Khắc Tư vai Nguyệt Lệnh - Yên Hủ Gia vai Chu Thời Dư Diễn chính: - Trương Gia Nguyên vai Tinh Dập - Hoàng Kiều vai Tô Niệm, - Mã Tư Hàm vai Chu Trí Huyền Diễn chính hữu nghị: Tra Kiệt vai Chu Thần Dục
0 Comments 0 Shares 7601 Views