Bộ phim cổ trang võ hiệp “Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Tencent kể từ ngày 17/6.

Phần “Đông Tà Tây Độc” - Đạo diễn Từ Binh
- Chu Nhất Vi vai Hoàng Dược Sư
- Cao Vỹ Quang vai Âu Dương Phong
- Trần Đô Linh vai Phùng Hành
- La Thu Vận vai Đam Mẫn
* Phần “Nam Đế Bắc Cái” - Đạo diễn Đặng Khoa
- Hà Nhuận Đông vai Đoàn Trí Hưng
- Cáp Ni Khắc Tư vai Y Hỏa
- Minh Đạo vai Hồng Thất Công
*Phần “Hoa Sơn Luận Kiếm” - Đạo diễn Tào Thuẫn
- Chu Nhất Vi vai Hoàng Dược Sư
- Cao Vỹ Quang vai Âu Dương Phong
- Hà Nhuận Đông vai Đoàn Trí Hưng
- Minh Đạo vai Hồng Thất Công
*Phần “Cửu Âm Chân Kinh” - Đạo diễn Ôn Đức Quang
- Chu Nhất Vi vai Hoàng Dược Sư
- Mạnh Tử Nghĩa vai Mai Siêu Phong
- Hà Dữ vai Trần Huyền Phong
- Trần Đô Linh vai Phùng Hành
* Phần “Thiết Huyết Đan Tâm” - Đạo diễn Dương Lỗi
- Thử Sa vai Quách Tĩnh
- Bao Thượng Ân vai Hoàng Dung
- Vương Hoằng Nghị vai Dương Khang
- Hoàng Nghệ vai Mục Niệm Từ
Bộ phim cổ trang võ hiệp “Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung” sẽ chính thức lên sóng độc quyền trên Tencent kể từ ngày 17/6. Phần “Đông Tà Tây Độc” - Đạo diễn Từ Binh - Chu Nhất Vi vai Hoàng Dược Sư - Cao Vỹ Quang vai Âu Dương Phong - Trần Đô Linh vai Phùng Hành - La Thu Vận vai Đam Mẫn * Phần “Nam Đế Bắc Cái” - Đạo diễn Đặng Khoa - Hà Nhuận Đông vai Đoàn Trí Hưng - Cáp Ni Khắc Tư vai Y Hỏa - Minh Đạo vai Hồng Thất Công *Phần “Hoa Sơn Luận Kiếm” - Đạo diễn Tào Thuẫn - Chu Nhất Vi vai Hoàng Dược Sư - Cao Vỹ Quang vai Âu Dương Phong - Hà Nhuận Đông vai Đoàn Trí Hưng - Minh Đạo vai Hồng Thất Công *Phần “Cửu Âm Chân Kinh” - Đạo diễn Ôn Đức Quang - Chu Nhất Vi vai Hoàng Dược Sư - Mạnh Tử Nghĩa vai Mai Siêu Phong - Hà Dữ vai Trần Huyền Phong - Trần Đô Linh vai Phùng Hành * Phần “Thiết Huyết Đan Tâm” - Đạo diễn Dương Lỗi - Thử Sa vai Quách Tĩnh - Bao Thượng Ân vai Hoàng Dung - Vương Hoằng Nghị vai Dương Khang - Hoàng Nghệ vai Mục Niệm Từ
0 Comments 0 Shares 7261 Views