"Người Thi Hành Án" sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 kể từ ngày 27/6, chiếu mạng Youku độc quyền.
Diễn viên: La Tấn, Dương Tử San, Đinh Gia Lệ, Triệu Quân, Trương Hi Lâm, Tát Nhật Na, Vương Đồng Huy, Phòng Tử Bân, Lưu Hướng Kinh, Từ Khiết Nhi, Ấn Tiểu Thiên, Đổng Tuyền, Lâm Gia Xuyên, Tôn Kiên

"Người Thi Hành Án" sẽ chính thức lên sóng giờ vàng trên CCTV8 kể từ ngày 27/6, chiếu mạng Youku độc quyền. Diễn viên: La Tấn, Dương Tử San, Đinh Gia Lệ, Triệu Quân, Trương Hi Lâm, Tát Nhật Na, Vương Đồng Huy, Phòng Tử Bân, Lưu Hướng Kinh, Từ Khiết Nhi, Ấn Tiểu Thiên, Đổng Tuyền, Lâm Gia Xuyên, Tôn Kiên
0 Comments 0 Shares 5665 Views