Đoàn phim “Cẩm Nguyệt Như Ca” tung poster của nam nữ chính
Cải biên từ tiểu thuyết “Nữ Tướng Tinh” của tác giả Thiên Sơn Trà Khách
Diễn viên chính ký tên đầu tiên:
Châu Dã vai Hòa Yến
Thừa Lỗi vai Tiêu Giác
Đoàn phim “Cẩm Nguyệt Như Ca” tung poster của nam nữ chính Cải biên từ tiểu thuyết “Nữ Tướng Tinh” của tác giả Thiên Sơn Trà Khách Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Châu Dã vai Hòa Yến Thừa Lỗi vai Tiêu Giác
0 Comments 0 Shares 6446 Views