Bộ phim "Gặp Gỡ Đầu Tiên Lần Thứ Hai" sẽ chính thức chiếu đồng thời trên iQiyi, Youku kể từ ngày 6/7
Cải biên từ tiểu thuyết "Ngọ Môn Quýnh Sự" của tác giả Ảnh Chiếu
Diễn viên: Tống Y Nhân, Quách Tuấn Thần, Lý Cửu Lâm, Khương Tử Tân, Kiều Tuấn Đạt, Văn Dĩ Phàm, Mã Khải Việt, Hà Y Mạn
Bộ phim "Gặp Gỡ Đầu Tiên Lần Thứ Hai" sẽ chính thức chiếu đồng thời trên iQiyi, Youku kể từ ngày 6/7 Cải biên từ tiểu thuyết "Ngọ Môn Quýnh Sự" của tác giả Ảnh Chiếu Diễn viên: Tống Y Nhân, Quách Tuấn Thần, Lý Cửu Lâm, Khương Tử Tân, Kiều Tuấn Đạt, Văn Dĩ Phàm, Mã Khải Việt, Hà Y Mạn
0 Comments 0 Shares 2970 Views