Đoàn phim "Cái Tên Vô Hình" tung poster và ảnh đóng máy toàn đoàn công **** toàn bộ đội hình
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Nghê Ni, Diêm Ni, Lưu Nhã Sắt, Lưu Mẫn Đào, Bảo Kiếm Phong, Đổng Khiết
Đặc biệt diễn chính: Vương Thánh Địch, Hàn Hạo Lâm, Na Nhất, Trịnh Hạo Sâm, Thẩm Lâm Quân
Diễn chính: Chu Du, Khuất Tinh Tinh, Trương Tuyển Dật, Trương Tường, Lưu Kha Quân, Dư Mộng Hàn, Lý Thánh Giai
Đặc biệt mời diễn: Khương Siêu Lý, Hầu Nham Tùng, Lý Hiểu Xuyên, Dương Nhất Uy, Quản Vân Bằng, Túc Vũ Kiệt
Đoàn phim "Cái Tên Vô Hình" tung poster và ảnh đóng máy toàn đoàn công bố toàn bộ đội hình Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Nghê Ni, Diêm Ni, Lưu Nhã Sắt, Lưu Mẫn Đào, Bảo Kiếm Phong, Đổng Khiết Đặc biệt diễn chính: Vương Thánh Địch, Hàn Hạo Lâm, Na Nhất, Trịnh Hạo Sâm, Thẩm Lâm Quân Diễn chính: Chu Du, Khuất Tinh Tinh, Trương Tuyển Dật, Trương Tường, Lưu Kha Quân, Dư Mộng Hàn, Lý Thánh Giai Đặc biệt mời diễn: Khương Siêu Lý, Hầu Nham Tùng, Lý Hiểu Xuyên, Dương Nhất Uy, Quản Vân Bằng, Túc Vũ Kiệt
0 Comments 0 Shares 2920 Views