Bộ phim "Thác Vị" (tạm dịch: "Sai Chỗ") thuộc series Rạp Hát Sương Mũ sẽ chính thức chiếu trên iQiyi kể từ ngày 11/7
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Mã Y Lợi, Đồng Đại Vi, Cao Chí Đình
Diễn xuất đặc biệt: Lam Doanh Oánh, Vương Kính Tùng
Diễn xuất hữu nghị: Trịnh Thủy Tinh, Tống Ninh Phong

Bộ phim "Thác Vị" (tạm dịch: "Sai Chỗ") thuộc series Rạp Hát Sương Mũ sẽ chính thức chiếu trên iQiyi kể từ ngày 11/7 Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Mã Y Lợi, Đồng Đại Vi, Cao Chí Đình Diễn xuất đặc biệt: Lam Doanh Oánh, Vương Kính Tùng Diễn xuất hữu nghị: Trịnh Thủy Tinh, Tống Ninh Phong
0 Comments 0 Shares 2992 Views