Poster chính thức của nhóm khách mời đặc biệt đến từ đoàn ''Đại Mộng Quy Ly'' trong tập 11 mùa 5 của show ''Giọng Hát Trời Ban'' sẽ diễn ra vào tối 5/7 trên đài vệ tinh Chiết Giang: Hầu Minh Hạo, Trần Đô Linh, Điền Gia Thụy, Trình Tiêu và Diêm An
Poster chính thức của nhóm khách mời đặc biệt đến từ đoàn ''Đại Mộng Quy Ly'' trong tập 11 mùa 5 của show ''Giọng Hát Trời Ban'' sẽ diễn ra vào tối 5/7 trên đài vệ tinh Chiết Giang: Hầu Minh Hạo, Trần Đô Linh, Điền Gia Thụy, Trình Tiêu và Diêm An
0 Comments 0 Shares 3976 Views