“Trường tương tư 2” đã được duyệt tăng thêm 2 tập, từ 21 tập lên 23 tập.
Phần 2 sẽ tiếp tục câu chuyện về Tiểu Yêu (Dương Tử) và các nhân vật Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Bộ phim sẽ được phát sóng từ ngày 8.7 trên đài Giang Tô và lên sóng online trên nền tảng Tencent Video.
“Trường tương tư 2” đã được duyệt tăng thêm 2 tập, từ 21 tập lên 23 tập. Phần 2 sẽ tiếp tục câu chuyện về Tiểu Yêu (Dương Tử) và các nhân vật Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Bộ phim sẽ được phát sóng từ ngày 8.7 trên đài Giang Tô và lên sóng online trên nền tảng Tencent Video.
0 Comments 0 Shares 4801 Views