Phim điện ảnh "Phụ Phụ Đắc Chính" (Tạm dịch: "Trái Dấu Hút Nhau") tung poster và trailer công **** ra rạp dịp Thất tịch (ngày 10/8)
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Chu Nhất Long, Khâu Thiên
Diễn xuất hữu nghị: Tưởng Kỳ Minh, Chu Châu
Phim điện ảnh "Phụ Phụ Đắc Chính" (Tạm dịch: "Trái Dấu Hút Nhau") tung poster và trailer công bố ra rạp dịp Thất tịch (ngày 10/8) Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Chu Nhất Long, Khâu Thiên Diễn xuất hữu nghị: Tưởng Kỳ Minh, Chu Châu
0 Comments 0 Shares 3158 Views