Đoàn phim huyền nghi "Hắc Dạ Cáo Bạch" tung ảnh đóng máy, poster và BTS đóng máy đặc biệt
Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Phan Việt Minh, Vương Hạc Đệ
Diễn xuất đặc biệt: Nhậm Mẫn
Diễn chính: Khương Bội Dao, Trịnh Kỳ, Triệu Hổ Tử, Giang Kỳ Lâm, Lưu Sấm, Chu Đai Dũng...
Đoàn phim huyền nghi "Hắc Dạ Cáo Bạch" tung ảnh đóng máy, poster và BTS đóng máy đặc biệt Diễn viên chính ký tên đầu tiên: Phan Việt Minh, Vương Hạc Đệ Diễn xuất đặc biệt: Nhậm Mẫn Diễn chính: Khương Bội Dao, Trịnh Kỳ, Triệu Hổ Tử, Giang Kỳ Lâm, Lưu Sấm, Chu Đai Dũng...
0 Comments 0 Shares 3034 Views