BẮC THƯỢNG dự kiến lên sóng 10/8
- Diễn viên chính : Bạch Lộc, Âu Hào.
Ngoài ra còn có sự tham gia của Vương Học Kỳ, Du Hạo Minh, Tân Chỉ Lôi, Đồng Lôi , Trạch Tử Lộ, ....
BẮC THƯỢNG dự kiến lên sóng 10/8 - Diễn viên chính : Bạch Lộc, Âu Hào. Ngoài ra còn có sự tham gia của Vương Học Kỳ, Du Hạo Minh, Tân Chỉ Lôi, Đồng Lôi , Trạch Tử Lộ, ....
0 Comments 0 Shares 3062 Views