Sau 5 năm kể từ Minh Lan Truyện, Phùng Thiệu Phong có sự nghiệp phim ảnh “lên xuống thất thường”. Tác phẩm Chước Chước Phong Lưu, đóng cặp cùng Cảnh Điềm trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ giúp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh lấy lại hào quang năm nào.
Sau 5 năm kể từ Minh Lan Truyện, Phùng Thiệu Phong có sự nghiệp phim ảnh “lên xuống thất thường”. Tác phẩm Chước Chước Phong Lưu, đóng cặp cùng Cảnh Điềm trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ giúp chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh lấy lại hào quang năm nào.
0 Comments 0 Shares 2135 Views