Theo báo cáo What Kids Are Reading năm 2023 đã khảo sát trẻ em ở Vương quốc Anh và Ireland về tình hình đọc sách.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các xu hướng truyền thông xã hội như cộng đồng BookTok đã giúp trẻ em tương tác với nhiều cuốn sách như bộ truyện Heartstopper nổi tiếng của Alice Oseman.
Tác giả Jeff Kinney và David Walliams của The Wimpy Kid xếp đầu danh sách yêu thích của học sinh tiểu học. Còn ở trường trung học, Kinney được yêu thích nhất, tiếp theo là Walliams và sau đó là J.K. Rowling.
Theo báo cáo What Kids Are Reading năm 2023 đã khảo sát trẻ em ở Vương quốc Anh và Ireland về tình hình đọc sách. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các xu hướng truyền thông xã hội như cộng đồng BookTok đã giúp trẻ em tương tác với nhiều cuốn sách như bộ truyện Heartstopper nổi tiếng của Alice Oseman. Tác giả Jeff Kinney và David Walliams của The Wimpy Kid xếp đầu danh sách yêu thích của học sinh tiểu học. Còn ở trường trung học, Kinney được yêu thích nhất, tiếp theo là Walliams và sau đó là J.K. Rowling.
0 Comments 0 Shares 2547 Views