Sáng ngày 7/5, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin Lưu Diệc Phi từng bị b.ạo lực học đường.
Cụ thể, dưới một bài đăng về Lưu Diệc Phi, người này đã thích thú để lại dòng bình luận đắc ý: "Hồi nhỏ từng đánh Lưu thiên tiên rất nhiều lần. Vậy mà giờ muốn xem phim của cổ đóng thì phải mở tài khoản thành viên".
Dòng hashtag Cư dân mạng tự nhân từng bắt nạt Lưu Diệc Phi cũng theo đó leo lên vị trí đầu bảng "hot search" mạng xã hội Weibo.
Hiện tại, phía phòng làm việc của Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể cho vấn đề này.
Sáng ngày 7/5, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền thông tin Lưu Diệc Phi từng bị b.ạo lực học đường. Cụ thể, dưới một bài đăng về Lưu Diệc Phi, người này đã thích thú để lại dòng bình luận đắc ý: "Hồi nhỏ từng đánh Lưu thiên tiên rất nhiều lần. Vậy mà giờ muốn xem phim của cổ đóng thì phải mở tài khoản thành viên". Dòng hashtag Cư dân mạng tự nhân từng bắt nạt Lưu Diệc Phi cũng theo đó leo lên vị trí đầu bảng "hot search" mạng xã hội Weibo. Hiện tại, phía phòng làm việc của Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra phản hồi cụ thể cho vấn đề này.
0 Comments 0 Shares 940 Views