Khánh Dư Niên 2 đã chính thức khai máy vào ngày 10/5 vừa qua, đồng thời công b.ố dàn cast chính tham gia trong phim.
Ngoại trừ Tiêu Chiến, những cái tên quen thuộc ở mùa trước đều góp mặt, bao gồm: Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Ngô Cương, Quách Kỳ Lân,…
Khánh Dư Niên 2 đã chính thức khai máy vào ngày 10/5 vừa qua, đồng thời công b.ố dàn cast chính tham gia trong phim. Ngoại trừ Tiêu Chiến, những cái tên quen thuộc ở mùa trước đều góp mặt, bao gồm: Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Ngô Cương, Quách Kỳ Lân,…
0 Comments 0 Shares 690 Views