Mới đây, có nguồn tin cho biết: dự án phim chuyển thể Kiêu Dương Tự Ngã đã chuẩn bị được khởi quay. Phía nhà sản xuất của dự án phim này đang nhắm đến Tiêu Chiến cho vai nam chính, nữ chính có thể là Điền Hi Vi. Tin tức chưa được xác nhận nhưng người hâm mộ đã nhanh chóng có ý kiến trái chiều, cũng như phản đối. Nguyên nhân được đưa ra là bởi Tiêu Chiến đã là đỉnh lưu lượng còn Điền Hi Vi chỉ là tiểu hoa mới nổi.
Mới đây, có nguồn tin cho biết: dự án phim chuyển thể Kiêu Dương Tự Ngã đã chuẩn bị được khởi quay. Phía nhà sản xuất của dự án phim này đang nhắm đến Tiêu Chiến cho vai nam chính, nữ chính có thể là Điền Hi Vi. Tin tức chưa được xác nhận nhưng người hâm mộ đã nhanh chóng có ý kiến trái chiều, cũng như phản đối. Nguyên nhân được đưa ra là bởi Tiêu Chiến đã là đỉnh lưu lượng còn Điền Hi Vi chỉ là tiểu hoa mới nổi.
0 Comments 0 Shares 1456 Views