Đánh mất sự nghiệp sau bê bối, Kim Sae Ron đăng tải lên IG cá nhân hình ảnh 1 bó hoa, đồng thời hé lộ luôn về tình hình hiện tại của bản thân. Trong bài đăng, Kim Sae Ron cho biết cô đang làm công việc b.án hoa.
Kim Sae Ron cho biết làm công việc không hề dễ dàng: ” Mọi người tới mua hoa đều mang theo tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc. Tôi phải từ bỏ những cảm xúc buồn bã và trang trí bó hoa cho khách hàng. Tôi vừa thấy hạnh phúc nhưng cũng có chút luyến tiếc. Làm công việc bán hoa này cũng không hề dễ dàng”.
Đánh mất sự nghiệp sau bê bối, Kim Sae Ron đăng tải lên IG cá nhân hình ảnh 1 bó hoa, đồng thời hé lộ luôn về tình hình hiện tại của bản thân. Trong bài đăng, Kim Sae Ron cho biết cô đang làm công việc b.án hoa. Kim Sae Ron cho biết làm công việc không hề dễ dàng: ” Mọi người tới mua hoa đều mang theo tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc. Tôi phải từ bỏ những cảm xúc buồn bã và trang trí bó hoa cho khách hàng. Tôi vừa thấy hạnh phúc nhưng cũng có chút luyến tiếc. Làm công việc bán hoa này cũng không hề dễ dàng”.
0 Comments 0 Shares 1340 Views
Sponsored