Seto Koji (34) và Yamamoto Mizuki (31) đã chào đón con đầu lòng.
Trên Instagram, Yamamoto viết "Đây là vấn đề cá nhân, nhưng tôi đã sinh bé con đầu lòng vào ngày nọ. Cả tôi và em bé đều khỏe mạnh và tình trạng rất tốt. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ từ mọi người". Cô nói thêm "Gặp được một người vô cùng quý giá, tôi đang trải qua mỗi ngày trong niềm hạnh phúc. Xin hãy dõi theo chúng tôi một cách ấ áo để chúng tôi có thể tiếp tục có những ngày bình yên".
Seto chia sẻ "Con đầu lòng của tôi chào đời vào ngày hôm trước. Tôi xúc động đến mức đã khóc. Với đứa bé này, mỗi ngày của tôi vui hơn rất nhiều và cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn. Dù có chuyện gì xảy ra từ bây giờ, chúng tôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau như một gia đình."
Seto Koji (34) và Yamamoto Mizuki (31) đã chào đón con đầu lòng. Trên Instagram, Yamamoto viết "Đây là vấn đề cá nhân, nhưng tôi đã sinh bé con đầu lòng vào ngày nọ. Cả tôi và em bé đều khỏe mạnh và tình trạng rất tốt. Tôi rất biết ơn sự ủng hộ từ mọi người". Cô nói thêm "Gặp được một người vô cùng quý giá, tôi đang trải qua mỗi ngày trong niềm hạnh phúc. Xin hãy dõi theo chúng tôi một cách ấ áo để chúng tôi có thể tiếp tục có những ngày bình yên". Seto chia sẻ "Con đầu lòng của tôi chào đời vào ngày hôm trước. Tôi xúc động đến mức đã khóc. Với đứa bé này, mỗi ngày của tôi vui hơn rất nhiều và cuộc sống của tôi trở nên phong phú hơn. Dù có chuyện gì xảy ra từ bây giờ, chúng tôi sẽ hỗ trợ lẫn nhau như một gia đình."
0 Comments 0 Shares 671 Views