Phim "KHOM LƯNG" đóng máy, tuyên b.ố toàn đội hình diễn viên.
• Diễn viên chính: Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh.
• Các diễn viên khác: Tuyên Lộ, Lưu Đoan Đoan, Lưu Hiểu Khánh, Hà Hoằng San,...
Cùng nhiều khách mời: Hà Nhuận Đông, Cao Vỹ Quang, Khổng Tuyết Nhi, Quý Tiêu Băng,...
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Khom Lưng/Chiết Yêu" của tác giả Bồng Lai Khách.
Phim "KHOM LƯNG" đóng máy, tuyên b.ố toàn đội hình diễn viên. • Diễn viên chính: Tống Tổ Nhi, Lưu Vũ Ninh. • Các diễn viên khác: Tuyên Lộ, Lưu Đoan Đoan, Lưu Hiểu Khánh, Hà Hoằng San,... Cùng nhiều khách mời: Hà Nhuận Đông, Cao Vỹ Quang, Khổng Tuyết Nhi, Quý Tiêu Băng,... Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Khom Lưng/Chiết Yêu" của tác giả Bồng Lai Khách.
0 Comments 0 Shares 923 Views