Mới đây, Chúc Tự Đan đã tung ra một bộ ảnh cổ phong mới.
Gần đây, Chúc Tự Đan trở thành nữ phụ trong một bộ phim khác do Dương Mịch đóng chính là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên.
Chúc Tự Đan là một trong những sao nữ tiềm năng của Gia Hành thiên hạ. Trước đó, cô nàng gây chú ý khi vào vai ác nữ Huyền Nữ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Chu Chỉ Nhược trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký....
Mới đây, Chúc Tự Đan đã tung ra một bộ ảnh cổ phong mới. Gần đây, Chúc Tự Đan trở thành nữ phụ trong một bộ phim khác do Dương Mịch đóng chính là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên. Chúc Tự Đan là một trong những sao nữ tiềm năng của Gia Hành thiên hạ. Trước đó, cô nàng gây chú ý khi vào vai ác nữ Huyền Nữ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Chu Chỉ Nhược trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký....
0 Comments 0 Shares 1104 Views
Sponsored