Webdrama “Hương Tiêu Tiên Sinh Không Ngủ Được” sẽ lên sóng độc quyền trên Youku từ ngày 30/5. Khổng Tuyết Nhi, Ngô Vũ Hằng đóng chính. Ngoài ra còn có các diễn viên Úc Thông, Phan Lộc Vũ, Đỗ Á Phi, Trần Vân Tịch, Trương Sâm
Webdrama “Hương Tiêu Tiên Sinh Không Ngủ Được” sẽ lên sóng độc quyền trên Youku từ ngày 30/5. Khổng Tuyết Nhi, Ngô Vũ Hằng đóng chính. Ngoài ra còn có các diễn viên Úc Thông, Phan Lộc Vũ, Đỗ Á Phi, Trần Vân Tịch, Trương Sâm
0 Comments 0 Shares 970 Views