Uchino Seiyo đóng chính trong phim điện ảnh "Shunga Sensei" công chiếu từ ngày 13/10. Nữ chính do Kita Kana đảm nhận.
Uchino Seiyo đóng chính trong phim điện ảnh "Shunga Sensei" công chiếu từ ngày 13/10. Nữ chính do Kita Kana đảm nhận.
0 Comments 0 Shares 1768 Views