Thị trấn đáp ứng cuộc phiêu lưu hành động trong (My Time at Sandrock) ra mắt vào mùa hè này #gamenew