Bộ phim “Tôi Mộng Giữa Ban Ngày” sẽ chính thức lên sóng trên Mangotv kể từ 18:00 (giờ TQ) bắt đầu từ ngày 12/8, tuần đầu chiếu liên tục 6 ngày, sang tuần tiếp theo chiếu từ thứ 2 - thứ 5
Cast: Trang Đạt Phi, Chu Dực Nhiên, Trần Hạc Nhất, Phạm Thi Nhiên, Biên Thiên Dương, Vương Xuyên, Liêu Ngân Nguyệt, Cẩm Siêu

Bộ phim “Tôi Mộng Giữa Ban Ngày” sẽ chính thức lên sóng trên Mangotv kể từ 18:00 (giờ TQ) bắt đầu từ ngày 12/8, tuần đầu chiếu liên tục 6 ngày, sang tuần tiếp theo chiếu từ thứ 2 - thứ 5 Cast: Trang Đạt Phi, Chu Dực Nhiên, Trần Hạc Nhất, Phạm Thi Nhiên, Biên Thiên Dương, Vương Xuyên, Liêu Ngân Nguyệt, Cẩm Siêu
0 Comments 0 Shares 3781 Views