Gần đây có tin Triệu Lệ Dĩnh có khả năng sẽ góp mặt trong tác phẩm Nắng Xuân Tươi Sáng (早春晴朗) kết đôi cùng Vương Khải.
Gần đây có tin Triệu Lệ Dĩnh có khả năng sẽ góp mặt trong tác phẩm Nắng Xuân Tươi Sáng (早春晴朗) kết đôi cùng Vương Khải.
0 Comments 0 Shares 1623 Views