Theo tin lan truyền, Ninh An Như Mộng (BạchLộc) và Vân Chi Vũ (Ngu Thư Hân) đều có nam chính là Trương Lăng Hạch, đươc cho là những dự án cổ trang đang tranh chấp nhau thứ tự phát sóng.
Đặc biệt khi Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt flop thảm hại dù là phim cấp S+, IQIYI đang có ý định đẩy nhanh lịch chiếu để Vân Chi Vũ lên sóng.
Không ít người tỏ ra nghi ngờ nền tảng ưu ái Ngu Thư Hân hơn Bạch Lộc?
Theo tin lan truyền, Ninh An Như Mộng (BạchLộc) và Vân Chi Vũ (Ngu Thư Hân) đều có nam chính là Trương Lăng Hạch, đươc cho là những dự án cổ trang đang tranh chấp nhau thứ tự phát sóng. Đặc biệt khi Bảy Kiếp May Mắn của Dương Siêu Việt flop thảm hại dù là phim cấp S+, IQIYI đang có ý định đẩy nhanh lịch chiếu để Vân Chi Vũ lên sóng. Không ít người tỏ ra nghi ngờ nền tảng ưu ái Ngu Thư Hân hơn Bạch Lộc?
0 Comments 0 Shares 2327 Views