Movie “Hồng Lâu Mộng Kim Ngọc Lương Duyên” tung trailer chính thức đầu tiên
- Lâm Bằng (vai Vương Hi Phượng)
- Lư Yến (vai Giả mẫu)
- Biên Trình (vai Giả Bảo Ngọc)
- Trương Miểu Di (vai Lâm Đại Ngọc)
- Hoàng Giai Dung (vai Tiết Bảo Thoa)
-Quan Hiểu Đồng (vai Giả Nguyên Xuân)

https://youtu.be/nC0edkdK7Ks
Movie “Hồng Lâu Mộng Kim Ngọc Lương Duyên” tung trailer chính thức đầu tiên - Lâm Bằng (vai Vương Hi Phượng) - Lư Yến (vai Giả mẫu) - Biên Trình (vai Giả Bảo Ngọc) - Trương Miểu Di (vai Lâm Đại Ngọc) - Hoàng Giai Dung (vai Tiết Bảo Thoa) -Quan Hiểu Đồng (vai Giả Nguyên Xuân) https://youtu.be/nC0edkdK7Ks
0 Comments 0 Shares 1935 Views