“Trang Khang Khải Kỳ Lục” lên sóng vào 20h từ thứ 6 đến chủ nhật trên Mango TV và lên sóng khung giờ quý phong 21:00 từ thứ 6, thứ 7 trên đài Hồ Nam kể từ ngày 18/8
Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Liễu Thúy Hổ
Diễn viên: Thái Văn Tịnh, Hàn Đông Quân, Cảnh Lạc,Bao Thượng Ân, Đại Vân Phàm, Lý Viện, Tưởng Thi Manh, Nghê Hồng Khiết
“Trang Khang Khải Kỳ Lục” lên sóng vào 20h từ thứ 6 đến chủ nhật trên Mango TV và lên sóng khung giờ quý phong 21:00 từ thứ 6, thứ 7 trên đài Hồ Nam kể từ ngày 18/8 Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Liễu Thúy Hổ Diễn viên: Thái Văn Tịnh, Hàn Đông Quân, Cảnh Lạc,Bao Thượng Ân, Đại Vân Phàm, Lý Viện, Tưởng Thi Manh, Nghê Hồng Khiết
0 Comments 0 Shares 2355 Views