Sina công b.ố 3 diễn viên tiếp theo tham gia diễn xuất trong loạt phim ngắn “Biểu Diễn Đẹp Nhất 2023” kỷ niệm 10 năm tổ chức gồm: Mao Hiểu Đồng, Giả Tịnh Văn, Huệ Anh Hồng
Đợt 1 đã công b.ố 3 diễn viên là Châu Vũ Đồng, Hoàng Bột, Vương Hạc Đệ
Sự kiện: 10 diễn viên có hoạt động nổi bật trong năm cùng tham diễn trong một phim ngắn (mỗi người 1 phim ngắn riêng)
Sina công b.ố 3 diễn viên tiếp theo tham gia diễn xuất trong loạt phim ngắn “Biểu Diễn Đẹp Nhất 2023” kỷ niệm 10 năm tổ chức gồm: Mao Hiểu Đồng, Giả Tịnh Văn, Huệ Anh Hồng Đợt 1 đã công b.ố 3 diễn viên là Châu Vũ Đồng, Hoàng Bột, Vương Hạc Đệ Sự kiện: 10 diễn viên có hoạt động nổi bật trong năm cùng tham diễn trong một phim ngắn (mỗi người 1 phim ngắn riêng)
0 Comments 0 Shares 1993 Views