Có thông tin đồn đoán Thành Nghị sắp sửa góp mặt trong một dự án lớn khác, mang tên Phúc Hồng Lâu, dự kiến sẽ khai máy sau khi kết thúc ghi hình bộ Anh Hùng Chí.
Nữ chính ban đầu có thể là Bạch Lộc nhưng gần đây lại có tin đồn Vương Sở Nhiên nhiều khả năng thế chỗ Bạch Lộc
Dàn cast Phúc Hồng Lâu vẫn còn là ẩn số?
Có thông tin đồn đoán Thành Nghị sắp sửa góp mặt trong một dự án lớn khác, mang tên Phúc Hồng Lâu, dự kiến sẽ khai máy sau khi kết thúc ghi hình bộ Anh Hùng Chí. Nữ chính ban đầu có thể là Bạch Lộc nhưng gần đây lại có tin đồn Vương Sở Nhiên nhiều khả năng thế chỗ Bạch Lộc Dàn cast Phúc Hồng Lâu vẫn còn là ẩn số?
0 Comments 0 Shares 2040 Views