Đêm Tối Và Bình Minh'' chính thức đóng máy sau khoảng 4 tháng quay phim.
Cast Trần Triết Viễn, Nhiếp Viễn, Hình Phi, Diêu An Na, Tôn Nham, Vương Tú Trúc, Phùng Binh, Lý Mộng Nam, Điền Hạo, Ôn Tranh Vanh, Lưu Thiên Tá, Nhậm Chính Bân...
Đêm Tối Và Bình Minh'' chính thức đóng máy sau khoảng 4 tháng quay phim. Cast Trần Triết Viễn, Nhiếp Viễn, Hình Phi, Diêu An Na, Tôn Nham, Vương Tú Trúc, Phùng Binh, Lý Mộng Nam, Điền Hạo, Ôn Tranh Vanh, Lưu Thiên Tá, Nhậm Chính Bân...
0 Comments 0 Shares 2040 Views