Dàn tiểu hoa 85 danh tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi,... đều có những bộ cổ trang đang chờ lên sóng. Nhưng điều bất ngờ là tất cả đều bị CDM dự đoán sẽ flop.
Dàn tiểu hoa 85 danh tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi,... đều có những bộ cổ trang đang chờ lên sóng. Nhưng điều bất ngờ là tất cả đều bị CDM dự đoán sẽ flop.
0 Comments 0 Shares 2459 Views